Zremb Shiraz

  • modernizacja i przebudowa budynku biurowego, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną przy ul. Dziadoszańskiej 10 w Poznaniu. Zakres prac: rozbudowa rozdzielni, instalacja oświetlenia zewnętrznego oraz budynku biurowego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja do urządzeń wentylacji, instalacja uziemiająca i odgromowa, okablowanie strukturalne, trasy kablowe, system telewizji dozorowanej CCTV, system kontroli dostępu, zasilanie rezerwowe.