Instalacje elektryczne i automatyka przemysłowa oraz budynkowa

Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • instalacje elektryczne przemysłowe
 • automatyzacja procesów produkcyjnych
 • montaż rozdzielnic zasilających, sterowniczych
 • instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym
 • instalacje systemów inteligentnych budynków
 • instalacje antenowe
 • instalacje antywłamaniowe
 • instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • instalacje sieci komputerowych
 • instalacje odgromowe

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych

 • badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych
  • pomiary napięć i obciążeń
  • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
  • sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej
 • badania i pomiary instalacji odgromowych i uziemień
  • oględziny części naziemnej
  • sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu

Projektowanie i nadzór

 • projekty budowlane i wykonawcze
 • kosztorysy inwestorskie
 • nadzory inwestorskie