Instalacje sanitarne i HVAC

Ogrzewanie

 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje ogrzewania powierzchniowego (podłogowe, stropy aktywowane termicznie BKT)
 • montaż i uruchomienie kotłowni, wymiennikowni – zbiorniki wody użytkowej – dozory istniejących układów

Wod-kan-gaz

 • instalacje wody zimnej
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
 • stacje uzdatniania wody
 • zestawy hydroforowe
 • instalacje gazowe

Wentylacja i klimatyzacja

 • systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej (w każdej klasie szczelności)
 • systemy wentylacji oddymiającej
 • systemy klimatyzacji (chillery, coolery, VRV/VRF)
 • systemy odzysku ciepła (rekuperatory, wymienniki obrotowe
 • pomiary i regulacja systemów kaskadowych
 • montaż i wymiana filtrów powietrza
 • systemy odpylające, osuszacze

Instalacje technologiczne

 • systemy wody lodowej
 • wieże chłodnicze
 • instalacje sprężonego powietrza oraz gazów laboratoryjnych
 • instalacje pary wodnej oraz kondensatu

Ponadto usługi w zakresie kwalifikacji i walidacji systemów wspomagania produkcji oraz produkcyjnych według standardów FDA, MSI, GIF:

 • Ocena krytyczności wraz z analizą ryzyka poszczególnych systemów
 • Opracowanie Planu Walidacji
 • Przygotowanie Książek Kwalifikacyjnych
 • Realizacja testów kwalifikacyjnych