Serwis i utrzymanie ruchu. Mechanika i Elektromechanika Przemysłowa

  • przygotowanie zakresów, reżimów oraz harmonogramów konserwacji
  • opracowanie i wdrażanie projektów Energy Saving w powiązaniu z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • opracowanie strategii zapewnienia ciągłości dostaw mediów do celów produkcyjnych
  • optymalizacja gospodarki energetycznej
  • obsługa instalacji i urządzeń energetycznych w celu spełnienia wymogu UDT, Prawa Budowlanego i innych przepisów wskazanych przez Klienta (np.GMP , FDA ,ISO)
  • pomiary funkcjonalne HVAC oraz instalacji mechanicznych
  • kompleksowy Facility Management