Skanska S.A.

  • wykonanie wewnętrznych instalacji mechanicznych, sanitarnych, elektrycznych oraz okablowania strukturalnego wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi dla najemców budynku „MALTA HOUSE”, Poznań ul. Baraniaka;
  • kompleksowe wykonanie (dostawa + montaż) instalacji elektrycznych w budynku „MARATON” przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu, w zakresie prac m.in.: system zasilania najemcy; rozdzielnice odbiorcze; instalacja oświetlenia wewnętrznego; instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych; instalacja ochrony przepięciowej; ochrona przeciwporażeniowa;
  • wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych niskiego napięcia na powierzchni parteru Budynku B przy ul. Matyi i Przemysłowej w Poznaniu „NOWY RYNEK 1” wraz z kompleksowym uruchomieniem wszelkich instalacji m.in.: instalacji siły gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji zasilania gwarantowanego, instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej;
  • kompleksowe wykonanie wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych z zakresu S&C wraz z kompleksowym uruchomieniem wszelkich instalacji w budynku A „NOWY RYNEK 1” przy ul. Matyi i Przemysłowej w Poznaniu. Zakres prac: linie kablowe SN od rozdzielnic, stacje transformatorowe wraz z rozdzielnicami głównymi niskiego napięcia, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice obiektowe, instalacje siły i gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacje połączeń wyrównawczych, instalację uziemiającą, instalację przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.