Hala Logistyczna Panattoni

  • kompleksowa realizacja instalacji elektrycznej nowej hali magazynowej w Paczkowie k. Poznania.
    Okres realizacji: 2021-2022

  • kompleksowa realizacja instalacji elektrycznej nowej hali magazynowej w Robakowie k. Poznania.
    Okres realizacji: 2022-2023

Zakres prac: instalacje silnoprądowe i niskoprądowe, oświetleniowe, uziemiające i odgromowe, rozdzielnice zasilające