GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Stała współpraca od 2008 roku w zakresie:

 • stały serwis i konserwacja systemów elektrycznych i niskoprądowych
 • liczne rozbudowy i modernizacje instalacji elektrycznych i automatyki
 • liczne rozbudowy i modernizacje instalacji sanitarnych
 • wymiana opraw oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego na technologie LED
 • modernizacja i serwis systemów telewizji przemysłowej
 • naprawa i przegląd instalacji odgromowych
 • modernizacja oraz serwis systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • modernizacja systemu wentylacji
 • serwis systemów oddymiania
 • projekty oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych i AKPiA systemów klimatyzacji
 • liczne pomiary ochronne okresowe i odbiorcze