Współpracujemy z:
Skontaktuj się z nami:

Instalacje sanitarne i HVAC

 • ogrzewanie

  • instalacje centralnego ogrzewania

  • instalacje ciepła technologicznego

  • instalacje ogrzewania powierzchniowego (podłogowe, stropy aktywowane termicznie BKT)

  • montaż i uruchomienie kotłowni, wymiennikowni - zbiorniki wody użytkowej - dozory istniejących układów

 • wod-kan-gaz

  • instalacje wody zimnej

  • instalacje ciepłej wody użytkowej

  • instalacje hydrantowe

  • instalacje kanalizacji sanitarnej

  • instalacje kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

  • stacje uzdatniania wody

  • zestawy hydroforowe

  • instalacje gazowe

 • wentylacja i klimatyzacja

  • systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej (w każdej klasie szczelności)

  • systemy wentylacji oddymiającej

  • systemy klimatyzacji (chillery, coolery, VRV/VRF)

  • systemy odzysku ciepła (rekuperatory, wymienniki obrotowe

  • pomiary i regulacja systemów kaskadowych

  • montaż i wymiana filtrów powietrza

  • systemy odpylające, osuszacze

 • instalacje technologiczne

  • systemy wody lodowej

  • wieże chłodnicze

  • instalacje sprężonego powietrza oraz gazów laboratoryjnych

  • instalacje pary wodnej oraz kondensatu


Ponadto usługi w zakresie kwalifikacji i walidacji systemów wspomagania produkcji oraz produkcyjnych według standardów FDA, MSI, GIF:
 • Ocena krytyczności wraz z analizą ryzyka poszczególnych systemów

 • Opracowanie Planu Walidacji

 • Przygotowanie Książek Kwalifikacyjnych

 • Realizacja testów kwalifikacyjnych

Powrót